Danh Mục
Your Cart

Trang Thông Tin - van khan nhap trach RSS

22 SepVăn khấn cúng Gia tiên ngày Tân gia đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền
Đồ Thờ Việt0188
Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia) Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Chúng con là:………… Hôm nay là ngày….. tháng…… năm….., chúng con cùng gia đình mới dọn đến đây là: (địa chỉ) ………. Chúng con thiết lập l..
Hiển thị 1 - 1 tổng số 1 (1 trang)