Danh Mục
Your Cart

Trang Thông Tin - kinh_doanh RSS

28 JulKinh doanh là một cách dấn thân
0232
Kinh doanh là một cách dấn thân. Lúc này, thương trường cũng là cõi Phật. Đó cũng là một cách tu, thậm chí tu như thế còn phiền nhiễu gấp mấy trong chùa, nhưng nhờ đó thành quả cũng lớn hơn. Hiện nay có không ít doanh nghiệp chỉ nghĩ đến cách thu lợ..
Hiển thị 1 - 1 tổng số 1 (1 trang)