Danh Mục
Your Cart

Trang Thông Tin - Tử_vi RSS

28 JulQuan điểm Phật giáo về tử vi, bói toán
Đồ Thờ Việt0359
Quan điểm Phật giáo về tử vi, bói toán Trong kinh Chuyển Pháp Luân ngay sau khi Phật giác ngộ và kinh Di Giáo ngay trước khi Phật Niết-bàn, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là không nên xem bói toán, xem quẻ, xem tướng số...  Đạo Phật là đạo Giác, ..
Hiển thị 1 - 1 tổng số 1 (1 trang)