Trời đất dường như yên bình không biến động gì, kỳ thực mặt trăng và mặt trời luôn vận động biến đổi không thời khắc nào ngừng nghỉ, mặt trăng và mặt trời ngày đêm không ngừng xoay chuyển, nhưng ánh sáng của nó từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Vì vậy, người quân tử những lúc nhàn nhã nên biết khẩn trương, những lúc bận rộn nên biết hưởng thụ sự nhàn nhã thú vị.

Điều đó có thể ngẫm trong dòng thời gian xuyên suốt của mỗi người. Biết lúc nào thăng lúc nào trầm, lúc nào sẽ mất và lúc nào nên giữ. Hãy làm bằng chính sức và trí tuệ của mình.