Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt, con người có ba phần: hồn, xác và phách. Tín ngưỡng dân gian của người Việt cho rằng con người có 3 hồn, bảy vía (với nam), ba hồn chín vía (với nữ). Hồn (tinh, khí, thần) và vía dùng thể xác làm nơi trú ngụ, trường hợp hôn mê được giải thích là vía và hồn rời bỏ thể xác ở các mức khác nhau. Nếu phần thần và khí của hồn mà rời khỏi thể xác thì người đó coi như chết, nhưng phần tinh anh vẫn lưu lại với người sống.

Có thể hiểu thêm về ba hồn bảy vía hoặc chín vía như sau:

Ba hồn hay tam hồn là: sinh hồn, giác hồn, linh hồn. Có quan niệm khác cho rằng, ba hồn gồm: tinh (sự tinh anh trong nhận thức), khí (năng lượng làm cho cơ thể hoạt động) và thần (thần thái của sự sống). 

Vía hay phách là tinh khí của con người phụ thuộc vào khiếu của xác. Bảy vía ở đàn ông cai quản bảy khiếu: Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Chín vía ở nữ giới cai quản khiếu như ở nam giới cộng thêm hai khiếu nữa là hai núm vú.

Chính vì vậy mà khi nhập quan theo tín ngưỡng dân gian hay có phần gọi hồn và vía là như vậy.