Tiêu Hà đã có những đóng góp to lớn cho việc thành lập nhà Hán. Sau khi lập quốc, Lưu Bang đã ban cho Tiêu Hà rất nhiều ruộng tốt nhà đẹp. Tuy nhiên, Tiêu Hà đều từ chối, ngược lại chỉ chọn một mảnh đất cằn cỗi. Lưu Bang cảm thấy khó hiểu. Tiêu Hà nói: “Ruộng đất nghèo có thể khiến cho con cháu chăm chỉ trồng trọt, ruộng nương tốt ngược lại sẽ khiến con cháu hết ăn lại nằm, nếu cứ như thế mãi thì Tiêu gia cuối cùng cũng suy vong”.

Và sự thực quả là như vậy!

Sau khi nhà Hán được thành lập được 100 năm, hầu hết các gia tộc đều đã suy vong, chỉ có gia tộc họ Tiêu là vẫn thịnh vượng.

Cũng như vậy, rất nhiều gia đình cứ mãi ôm ấp con cái trong vòng tay, chăm sóc và cưng chiều vô độ. Những đứa trẻ này việc gì cũng không biết làm, ngũ cốc cũng không biết phân biệt, cơm bưng nước rót tận miệng… Chúng ngày càng trở nên lười biếng, ỷ lại, cuộc sống như vậy sớm muộn cũng bị hủy hoại.