Danh Mục
Your Cart

Bàn thờ thần tài thổ địa mẫu TT26

Bàn thờ thần tài thổ địa mẫu TT26
Bàn thờ thần tài thổ địa mẫu TT26
Bàn thờ thần tài thổ địa mẫu TT26
Bàn thờ thần tài thổ địa mẫu TT26
Bàn thờ thần tài thổ địa mẫu TT26
  • Kho hàng: Còn hàng

Liên Hệ Đặt Hàng

ÔNG ĐỊA (BÊN TAY PHẢI, TỪ NGOÀI NHÌN VÀO) là đại diện:

Ngũ phương: 5 vị thần ở 5 phương: Đông (Thanh đế), Tây (Bạch đế), Nam (Xích đế), Bắc (Hắc đế) và trung cung (Hoàng đế).

Ngũ thổ: 5 vị thần cai quản 5 lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm: Thổ công, Thổ thần, Thổ địa, Thổ kỳ, Thổ phủ: – Thổ Công, làm chủ nền nhà.

 – Thổ Thần, làm chủ khu đất.

 – Thổ Địa, cũng gọi là Môn Khấu Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần: Thần Thổ Địa trực ở cổng để tiếp dẫn Thần Tài vào nhà.

 – Thổ Phủ, bảo hộ các kho hàng.

 – Thổ Kỳ, cai quản mặt đất nói chung.

ÔNG THẦN TÀI (BÊN TAY TRÁI, TỪ NGOÀI NHÌN VÀO), là đại diện

Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần, gồm hai vị: Tiền Địa Chủ Tài Thần và Hậu Địa Chủ Tài Thần.

Tiền Địa Chủ Tài Thần là Thần Tài của chủ đất trước. Thờ vị Thần nầy là có ý báo bổn tư nguyên, tức là báo đáp cái gốc, nhớ đến cái nguồn.

Hậu Địa Chủ Tài Thần là Thần Tài của chủ đất sau, tức là thờ vị Thần Tài của chủ đất hiện nay.